2008-2009

Περιβαλλοντικές επισκέψεις...

Οι περιβαλλοντικές εκδρομές συνδυάζουν παροχή χρήσιμων γνώσεων και μιας διαφορετικής από τα συνηθισμένα διασκέδασης για τα παιδιά.

Για τις επισκέψεις αυτές είναι χρήσιμο να γίνεται στο σχολείο προεργασία, από την περιβαλλοντική ομάδα αλλά και από το σύνολο των μαθητών. Ομαδικές εργασίες επάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία θα προετοιμάσουν το γνωστικό υπόβαθρο για να θεμελιωθούν οι γνώσεις που θα αποκτηθούν στην εκδρομή. Πηγές για την προεργασία μπορούν να βρεθούν στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία που υπάρχει, στο internet και βέβαια από τους καθηγητές που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά. Επιπλέον, βοήθεια και πηγές μπορούμε να παρέχουμε και εμείς εφόσον μας ζητηθεί.

Μπορείτε να επιλέξετε όποιον προορισμό επιθυμείτε ή κάποιον από αυτούς που έχουμε να σας προτείνουμε.

 

Κόνιτσα - Περιβαλλοντικό πάρκο
Ένας διαφορετικός χώρος εκπαίδευσης. Στις "υπαίθριες τάξεις" του, τα παιδιά διδάσκονται από την ίδια τη φύση, εργάζονται και εμπνέονται από τα δημιουργήματά της...

Λίμνη Κερκίνη- Υδροβιότοπος
Ένας οικολογικός παράδεισος. Ο "Οικοπεριηγητής" μας ενημερώνει και οργανώνει υπαίθριες δραστηριότητες με βάρκες, κανό, mountain bike, τζίπ, άλογα, κλπ.

πηγές για την περιβαλλοντική εκπαίδευση:
Πληροφορίες: Βασίλης Μπούτσιος
τηλ: 2310640702, φαξ: 2310640701