2008-2009

Υπεύθυνος σχολικών εκδρομών:

Βασίλης Μπούτσιος

τηλ: 2310 640702-3
φαξ: 2310 640701

email: info@dromeas-travel.gr